Sida som används för att lägga in metadata som hör till de olika bingoströmarna

bingoBG: 2700x1190__Lobby_Tillsammans.jpg



bingoLogo: themeLogo.png



bingoCardBG: 1000x600_Tillsammans.jpg